Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.II.271.4.2023 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Wieliczki (2023/BZP 00187908)

Emilia Kozłowska
Gmina Wieliczki
Deadlines:
Published : 21-04-2023 15:03:00
Placing offers : 08-05-2023 09:00:00
Offers opening : 08-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.26 2023-04-21 15:03:00 Proceeding
SWZ + Załącznik nr 1-4 do SWZ.pdf pdf 1295.35 2023-04-21 15:03:00 Proceeding
Załączniki 1-4a w wersji edytowalnej.docx docx 119.37 2023-04-21 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Program ubezpieczenia.docx docx 193.35 2023-04-21 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz majątku.xls xls 187.5 2023-04-21 15:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 450.58 2023-04-27 11:39:45 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf pdf 540.99 2023-04-27 11:39:45 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 3.pdf pdf 442.49 2023-04-27 14:09:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 372.62 2023-05-08 11:24:02 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 405.12 2023-05-11 10:19:28 Public message

Announcements

2023-05-11 10:19 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu.
Emilia Kozłowska

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-08 11:24 Emilia Kozłowska W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniu "Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Wieliczki"
Emilia Kozłowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł gross na sfinansowanie zamówienia, w tym:
- 135.000,00 zł gross na I część zamówienia;
- 65.000,00 zł gross na drugą część zamówienia
2023-04-27 14:09 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania w postępowaniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-04-27 11:39 Emilia Kozłowska Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczam odpowiedzi na pytania w postępowaniu.
Emilia Kozłowska

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725