Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD.271.3.2023 Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

Gmina Miasta Brodnicy
Gmina Miasta Brodnicy
Deadlines:
Published : 21-04-2023 12:10:00
Placing offers : 23-05-2023 10:00:00
Offers opening : 23-05-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogl.o.zam.opubl.2023-OJS079-236996-pl.pdf pdf 217.42 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_BrodnickaGZ_SWZ (1).pdf pdf 304.16 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_1a_Wykaz_PPE (3).xlsx xlsx 159.56 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_1b_Wykaz_PPE (3).xlsx xlsx 28.63 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_1c_Wykaz_PPE (1).xlsx xlsx 73.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_2_Formularz_oferty (2).doc doc 111.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_3_JEDZ (3).doc doc 233.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 50 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 41 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_4_Wykaz_dostaw (3).docx docx 27.17 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa (1).docx docx 22.65 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 39.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie (1).docx docx 22.48 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
21_04_Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy (3).doc doc 269.5 2023-04-21 12:10:00 Proceeding
Ogł.o.wyborze.energia.pdf pdf 65.75 2023-06-15 13:12:53 Public message
Ogl.o.udziel.zamow.2023-OJS126-399820-pl.pdf pdf 208.6 2023-07-04 09:25:35 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ.energia.pdf pdf 41.92 2023-05-15 13:55:19 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ.II.energia.pdf pdf 45.24 2023-05-16 09:46:14 Public message
Informacja o kwocie.energia.pdf pdf 42.93 2023-05-23 10:04:33 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.energia.pdf pdf 46.49 2023-05-23 11:01:33 Public message

Announcements

2023-07-04 09:25 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogl.o.udziel.zamow.2 [...].pdf

2023-06-15 13:12 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogł.o.wyborze.energi [...].pdf

2023-05-23 11:01 Gmina Miasta Brodnicy Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-05-23 10:04 Gmina Miasta Brodnicy Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-05-16 09:46 Gmina Miasta Brodnicy Wyjaśnienie treści SWZ II

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

2023-05-15 13:55 Gmina Miasta Brodnicy Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 723