Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1003/23/58/Z Dostawy materiałów kancelaryjnych

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 28-04-2023 09:38:00
Placing offers : 25-05-2023 11:00:00
Offers opening : 25-05-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP-1003-23-58-Z.pdf pdf 662.68 2023-04-28 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia.xls xls 83 2023-04-28 09:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 243.5 2023-04-28 09:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.39 2023-04-28 09:38:00 Proceeding
wyb1003www.pdf pdf 128.86 2023-06-12 14:55:51 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 102.72 2023-07-07 09:56:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 475.72 2023-05-25 12:51:15 Public message
WZP_1343_1003_23 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.18 2023-05-25 12:51:15 Public message

Announcements

2023-07-07 09:56 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-12 14:55 Sławomir Jastrzębski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyb1003www.pdf

2023-05-25 12:51 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP_1343_1003_23 Inf [...].pdf

2023-05-25 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 697 254,71 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473