Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD/TP/230327/1 REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 NA TERENIE GMINY GILOWICE (2,54 KM).

Deadlines:
Published : 21-04-2023 10:26:00
Placing offers : 12-05-2023 08:00:00
Offers opening : 12-05-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.28 2023-04-21 10:26:00 Proceeding
swz GILOWICE.pdf pdf 496.6 2023-04-21 10:26:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 279402.15 2023-04-21 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.03 2023-06-12 09:57:37 Public message
1 pismo do wykonawcow - wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 448.33 2023-04-28 11:46:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.22 2023-05-05 10:30:29 Public message
1 zmiana terminu_p.pdf pdf 466.63 2023-05-05 10:32:04 Public message
2 pismo do wykonawcow - wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 479.54 2023-05-08 12:21:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 439.71 2023-05-12 11:03:11 Public message
wybór si_p.pdf pdf 362.02 2023-05-30 14:14:44 Public message

Announcements

2023-06-12 09:57 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-30 14:14 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór si_p.pdf

2023-05-26 12:29 Barbara Jendrzejek The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-12 11:03 Barbara Jendrzejek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 7 483 687,55 zł brutto.
2023-05-08 12:21 Barbara Jendrzejek 2 pismo do wykonawców - wyjaśnienie treści SWZ

2 pismo do wykonawco [...].pdf

2023-05-05 10:32 Barbara Jendrzejek zmiana terminu 1

1 zmiana terminu_p.p [...].pdf

2023-05-05 10:30 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-28 11:46 Barbara Jendrzejek 1 pismo do wykonawców - wyjaśnienie treści SWZ

1 pismo do wykonawco [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1427