Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg 07/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

Deadlines:
Published : 21-04-2023 09:23:00
Placing offers : 19-05-2023 09:00:00
Offers opening : 19-05-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.04.2023r. pod Nr 2023 – 062664

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.04.2023r. pod Nr 2023/S 079 – 236980


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf pdf 169.49 2023-04-21 09:23:00 Proceeding
SWZ + załączniki.zip zip 2267.88 2023-04-21 09:23:00 Proceeding
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 147.81 2023-06-06 13:34:20 Public message
Pytania i odpowiedzi (1).pdf pdf 53.23 2023-04-28 12:19:33 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 44.67 2023-05-19 09:01:20 Public message
Informacje po otwarciu ofert.pdf pdf 149.84 2023-05-19 14:07:26 Public message

Announcements

2023-06-06 13:34 Maciej Kutrzyk Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty (Część I,II,III,IV)

Ogłoszenie dot. wybo [...].pdf

2023-05-19 14:07 Maciej Kutrzyk Informacje po otwarciu ofert (art. 222 ust. 5 ustawy PZP)

Informacje po otwarc [...].pdf

2023-05-19 09:01 Maciej Kutrzyk Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 ustawy PZP)

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-28 12:19 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (1)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 911