Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/23/WAG Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zlokalizowanego w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 24-04-2023 12:16:00
Placing offers : 08-05-2023 10:00:00
Offers opening : 08-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.91 2023-04-24 12:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 170.7 2023-04-24 12:16:05 Proceeding
SWZ.pdf pdf 924.57 2023-04-24 12:16:05 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 152.6 2023-04-24 12:16:05 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 29.99 2023-05-08 11:53:19 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 282.46 2023-05-15 14:37:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.63 2023-05-22 09:05:02 Public message

Announcements

2023-05-22 09:05 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-15 14:37 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-08 11:53 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 70 000,00 złotych brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 379