Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 5/2023 Transport odpadów z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-04-2023 09:03:00
Placing offers : 10-05-2023 09:00:00
Offers opening : 10-05-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Transport odpadów z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  Sp. z o.o. w Szczecinie" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Transport Odpadów ZP 5-sig-sig.pdf pdf 877.41 2023-04-27 09:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.47 2023-04-27 09:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia - Transport odpadów ZP 5-sig.pdf pdf 374.2 2023-05-10 12:17:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Transport odpadów-sig.pdf pdf 341.53 2023-05-24 10:08:04 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.24 2023-05-31 14:21:49 Public message

Announcements

2023-05-31 14:21 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-24 10:08 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-10 12:17 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-10 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 590 400,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 516