Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie- ogłoszenie nr 2023/BZP 00192025/01

Magdalena Zygowska
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-04-2023 15:42:00
Placing offers : 18-05-2023 10:00:00
Offers opening : 18-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 67.19 2023-04-25 15:42:00 Proceeding
SWZ ZP.271.11.2023.pdf pdf 409.12 2023-04-25 15:42:00 Proceeding
Załączniki do SWZ ZP.271.11.2023.docx docx 117.66 2023-04-25 15:42:00 Proceeding
Na platformę.zip zip 70190.02 2023-04-25 15:42:00 Proceeding
zawiad o wyborze ZP.271.11.2023.pdf pdf 75.91 2023-06-07 09:32:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2023.pdf pdf 61.99 2023-05-18 11:09:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych ZP.271.11.2023.pdf pdf 61.3 2023-06-02 11:21:39 Public message

Announcements

2023-06-07 09:32 Magdalena Zygowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2023.

zawiad o wyborze ZP. [...].pdf

2023-06-02 11:21 Magdalena Zygowska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 11:09 Magdalena Zygowska Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.900.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 675