Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-930/23/53/Ł Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia radioliniowego punkt-punkt i punkt- wielopunkt

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 28-04-2023 09:32:00
Placing offers : 25-05-2023 10:00:00
Offers opening : 25-05-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP-930-23-53-Ł.pdf pdf 1290.18 2023-04-28 09:32:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 435 2023-04-28 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.95 2023-04-28 09:32:00 Proceeding
wybwww930.pdf pdf 173.16 2023-06-22 13:23:51 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 123.82 2023-07-18 09:11:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 477.23 2023-05-25 10:59:20 Public message
WZP_1340_930_23 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.2 2023-05-25 10:59:20 Public message

Announcements

2023-07-18 09:11 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-22 13:23 Sławomir Jastrzębski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zad 1 i 2.

wybwww930.pdf

2023-05-25 10:59 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP_1340_930_23 Info [...].pdf

2023-05-25 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 2 877 615,75 PLN brutto, w tym:
- na zadanie nr 1: 492 000,00 PLN brutto;
- na zadanie nr 2: 2 385 615,75 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467