Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00182468 „Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj (RG.GR.271.13.2023)

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 19-04-2023 12:39:00
Placing offers : 12-05-2023 09:00:00
Offers opening : 12-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RG.GR.271.13.2023 - zał. 1 - formularz ofertowy.docx docx 101.56 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 2 - oświadczenie o spełneiniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 84.53 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 86.32 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 4 - pełnomocnictwo.docx docx 85.21 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 84.29 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 83.87 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 7 - wykaz robót.docx docx 85.78 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 8 - wykaz osób.docx docx 87.39 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 9 - projekt umowy.pdf pdf 635.11 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - zał. 10 - Program funkcjonalno-użytkowy.zip zip 18560.55 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.87 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 - SWZ.pdf pdf 6945.18 2023-04-19 12:39:00 Proceeding
RG.GR.271.13.2023 z dnia 14.06.2023.pdf pdf 328.19 2023-06-14 11:27:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.1 2023-07-10 15:04:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.14 2023-05-04 13:29:07 Public message
RG.GR.271.13.2023 z 04.05.2023.pdf pdf 645.3 2023-05-04 13:29:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 360.99 2023-05-12 09:46:59 Public message

Announcements

2023-07-10 15:04 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-14 11:27 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RG.GR.271.13.2023 z [...].pdf

2023-05-12 09:46 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na realizację zadania przeznaczył kwotę 2.838.351,28 zł net tj. gross 3.491.172,07 zł
2023-05-04 13:29 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje pismo RG.GR.271.13.2023 z dnia 04.05.2023 r. oraz Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

RG.GR.271.13.2023 z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709