Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.80.2023.JD sukcesywne dostawy różnych urządzeń i produktów medycznych

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 19-04-2023 09:02:00
Placing offers : 25-04-2023 10:00:00
Offers opening : 25-04-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Wzorem umowy.

Oferta musi zawierać:

- wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1,

- wypełniony Formularz asortymentowo- cenowy, zgodny z Załącznikiem nr 2


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 059 833 0731.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_0_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 60.67 2023-04-19 09:02:00 Proceeding
Zal_3_Wzór umowy.pdf pdf 70.8 2023-04-19 09:02:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_Różne urządzenia i produkty medyczne.odt odt 34.11 2023-04-19 09:02:00 Criterion
Zal_2_Formularz asortymentowo-cenowy_Różne urządzenia i produkty medyczne.ods ods 19.25 2023-04-19 09:02:00 Criterion

Announcements

2023-04-26 10:37 Jacek Drążkowski Zakład Karny w Czarnem informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez Ann-Med
Anna Woźniak, ul. Adama Mickiewicza 20, 86-065 Łochowo, wartość oferty brutto: 12 409,20 pln.
2023-04-25 10:00 Buyer message 13280,91
2023-04-24 11:48 Jacek Drążkowski W dniu 21.04.2023 wpłynęły pytania do postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi.
Pytanie nr 1. Prosimy o wydzielenie z poz. 3 do oddzielnego zadania. Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz
pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie wydzieli pozycji 3 do oddzielnego zadania

Pytanie nr 2. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w poz. 3 dopuści przepływomierz tlenu rotametryczny montowany do punktu poboru wtyk AGA?
Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający dopuszcza rotametryczny przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru wtyk AGA.

Pytanie nr 3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w poz. 3 wymaga wielorazowej butli nawilżacza?
Odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający wymaga wielorazowej butli nawilżacza.

Pytanie nr 4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy
kurierskiej bez obecności Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający akceptuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zal_1_Formularz ofer [...].odt

Zal_2_Formularz asor [...].ods

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 251