Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-2/23 Modernizacja pomieszczeń zaplecza Dużej Sceny Teatru Wybrzeże

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 18-04-2023 16:34:00
Placing offers : 08-05-2023 08:30:00
Offers opening : 08-05-2023 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 60.47 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1575.25 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx docx 53.94 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.35 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.84 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.94 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.35 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.87 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 7 - wykaz robót.docx docx 18.95 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 8 - wykaz osób.docx docx 19.11 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 9 - wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1.docx docx 18.39 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 10 - wzór umowy.zip zip 211.84 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 11 - ARCHITEKTURA.zip zip 50483.11 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 12 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip zip 16112.97 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 13 -INSTALACJE SANITARNE.zip zip 49435.94 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 14 - PRZEDMIAR ROBÓT.zip zip 850.43 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 15 - STWIOR.zip zip 7167.74 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 16 - zabudowy meblowe w pomieszczeniach 111 i 112.zip zip 6975.89 2023-04-18 16:34:00 Proceeding
Załącznik 17 - Wykaz sprzętu AGD.docx docx 22.28 2023-04-18 16:34:01 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 35.03 2023-04-21 08:11:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 398.04 2023-05-08 09:38:49 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 52.31 2023-05-11 13:24:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 27.99 2023-05-12 12:05:55 Public message

Announcements

2023-05-12 12:05 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-11 13:24 Justyna Idaszak Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-05-08 09:38 Justyna Idaszak Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 2 213 508,00 zł brutto.
2023-04-21 08:11 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 1 treści SWZ z dnia 21.04.2023 r.

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1350