Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.73.A.2023.JD Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala przy Zakładzie Karnym w Czarnem

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 18-04-2023 14:22:00
Placing offers : 26-04-2023 08:00:00
Offers opening : 26-04-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Wzorem umowy.

Oferta musi zawierać:

- wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1,

- wypełniony Formularz asortymentowo- cenowy, zgodny z Załącznikiem nr 2


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 059 833 0731.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.pdf pdf 71.37 2023-04-18 14:22:00 Proceeding
Zal_0_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 60.87 2023-04-18 14:22:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_jednorazow.odt odt 34.14 2023-04-18 14:22:00 Criterion
Zal_2_Formularz asortymentowo-cenowy_jednorazowe.ods ods 22.67 2023-04-19 07:32:20 Criterion
Odpowiedzi z dnia 21.04.2023.pdf pdf 34.99 2023-04-24 12:37:32 Public message

Announcements

2023-04-26 11:08 Jacek Drążkowski Zakład Karny w Czarnem informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez BESTMED Solutions Sp. z o.o., ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała, wartość oferty brutto: 46 528,34 pln.
2023-04-26 08:00 Buyer message 66480,98
2023-04-24 12:37 Jacek Drążkowski W dniu 21.04.2023 r wpłynęły pytania, w załączniku przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi.

Odpowiedzi z dnia 21 [...].pdf

2023-04-19 07:45 Jacek Drążkowski W dniu 19.04.2023 r. zmieniono Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Usunięto poz. 40- rękawice jałowe nr 7,5 i poz. 41 - rękawice jałowe nr 8 oraz dodano dodatkową pozycję : Zgłębnik żołądkowy 14CH-20CH. Aktualny formularz dołączono do postępowania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Zakład Karny w Czarnem
Pomorska 1
77-330, Czarne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zal_1_Formularz ofer [...].odt

Zal_2_Formularz asor [...].ods

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
(0)

The number of page views: 523