Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NOK.272.5.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka"

Magdalena Marcinkowska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Powiatowy Urząd Pracy
Deadlines:
Published : 18-04-2023 11:32:00
Placing offers : 26-04-2023 09:00:00
Offers opening : 26-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 ankieta.doc doc 64 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.48 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
SWZ Szwaczka.pdf pdf 483.35 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 164.5 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.24 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 25.74 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc doc 90.5 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi.doc doc 89 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz osób.doc doc 90.5 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór umowy NOK.272.5.2023.doc doc 145 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 dot. Grupy Kapitałowej.doc doc 90.5 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Doświadczenie osób wyznaczonych.doc doc 94.5 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 DRUK-OSWIADCZENIE.docx docx 29.81 2023-04-18 11:32:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 191.19 2023-04-26 10:14:53 Public message

Announcements

2023-04-26 10:14 Magdalena Marcinkowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 48 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 555