Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.8.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP IV

Deadlines:
Published : 17-04-2023 13:24:00
Placing offers : 05-05-2023 09:00:00
Offers opening : 05-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 18.29 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.71 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 35.5 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 37.5 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 projekt umowy SPZ.273.8.2023.pdf pdf 247.53 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.43 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
przedmiar ks.xlsx xlsx 12.83 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
przedmiar KD.xls xls 60 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
dokumentacja BD.zip zip 3550.79 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
dokumentacja BS.zip zip 6043.54 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
SWZ 272.8.2023-sig.pdf pdf 432.01 2023-04-17 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.77 2023-04-17 13:24:12 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.78 2023-05-05 09:39:58 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_do_wykonawcow-sig.pdf pdf 425.92 2023-05-16 12:48:41 Public message

Announcements

2023-05-16 12:48 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-05-05 09:39 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-05 07:29 Ireneusz Węs Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 94 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 712