Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.24.2023 Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej ( bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno BZP Ogłoszenie nr 2023/BZP 00177918/01 z dnia 2023-04-14

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 14-04-2023 21:06:00
Placing offers : 09-05-2023 13:00:00
Offers opening : 09-05-2023 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db3d16-590c-046c-e62e-be0012109c1b.pdf pdf 127.55 2023-04-14 21:06:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 12289.15 2023-04-14 21:23:33 Proceeding
SWZ.pdf pdf 618.83 2023-04-14 21:24:56 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 185.5 2023-04-14 21:24:59 Proceeding
zał.5_wzór_umowy.pdf pdf 594.35 2023-04-14 21:25:04 Proceeding
Specyfikacja techniczna - bieżnia.pdf pdf 9068.42 2023-04-26 09:56:35 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 174.58 2023-05-04 11:06:56 Public message
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00201141 01 z dnia 2023-05-04 - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 39.41 2023-05-04 11:08:10 Public message
SWZ_4.05.2023.pdf pdf 627.77 2023-05-04 11:08:10 Public message
zestawienie_ofert_9.05.2023 do zamieszczenia.pdf pdf 227.87 2023-05-09 13:45:01 Public message
Unieważnienie - publiczne.pdf pdf 273.75 2023-05-11 10:31:31 Public message

Announcements

2023-05-11 10:31 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych Gmina Gniezno.

Unieważnienie - publ [...].pdf

2023-05-09 13:45 Martyna Wolniewicz dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji

Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych Gmina Gniezno

Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu

zestawienie_ofert_9. [...].pdf

2023-05-08 14:49 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 745 000,00 zł brutto.
2023-05-04 11:08 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 9.05.2023 r. godz. 13.00.

Ogłoszenie nr 2023 B [...].pdf

SWZ_4.05.2023.pdf

2023-05-04 11:06 Martyna Wolniewicz W załączeniu odpowiedzi na zadane pytania do postępowania.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-04-28 13:08 Martyna Wolniewicz Pytanie zadane do postępowania: Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno

PYTANIE
W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie w zakresie wymagań dot. nawierzchni poliuretanowej bieżni.
W projekcie budowlanym [PB_ARCHITEKTURA_archbud5.pdf] wskazano: „Wizualizacja kolorystyki bieżni Kolor Fioletowy (RAL 4005)”, natomiast w Specyfikacji technicznej [Specyfikacja techniczna-bieżnia.pdf] wskazano „kolor niebieski”.
W związku z wyżej wskazaną nieścisłością oraz faktem, że zastosowanie koloru fioletowego na bieżni spowodowałoby znaczne podniesienie kosztu realizacji zadania, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bieżni w kolorze niebieskim (standardowym dla profesjonalnych bieżni lekkoatletycznych).

ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania nawierzchni w kolorze niebieskim.
2023-04-26 09:56 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
W załączeniu brakujący załącznik - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja technic [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1093