Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZK/ZP/2/2023 Sukcesywne dostawy paliw płynnych

Deadlines:
Published : 14-04-2023 09:53:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS074-221963-pl-ogłoszenie.pdf pdf 113.82 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
SWZ - Zał. 3 - Grupa kapitałowa.docx docx 30.6 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
SWZ - Zał. 4 - Wykaz dostaw.docx docx 29.79 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
SWZ - Zał. 5 - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 30.99 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 824.94 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferty.docx docx 37.11 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
Zał.6 -wzór umowy.pdf pdf 836.29 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
Zał.2 - JEDZ.docx docx 33.92 2023-04-14 09:53:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiany SWZ 5.08.23..pdf pdf 173.93 2023-05-08 13:13:21 Public message
Wyjaśnienia i zmiany SWZ 5.08.23.pdf pdf 477.29 2023-05-08 13:13:21 Public message
2023-OJS089-270818-pl ogłoszenie o modyfikacji.pdf pdf 67.14 2023-05-08 13:20:46 Public message
SWZ-modyfikacja.pdf pdf 825.41 2023-05-08 13:21:56 Public message
Zał.6 -wzór umowy. Tekst jednolity.doc doc 142.5 2023-05-08 13:24:15 Public message
Zał.2 - JEDZ xml.xml xml 213.67 2023-05-08 13:25:40 Public message
Zał.2 JEDZ XML.xml xml 167.6 2023-05-09 10:33:42 Public message
Wyjaśnienia i zmiany do SWZ 10.05.2023.pdf pdf 65.96 2023-05-10 14:31:23 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 430.5 2023-05-24 15:10:06 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 103.75 2023-05-29 14:32:24 Public message

Announcements

2023-05-29 14:32 Marek Sobota Dzień dobry
W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty.pdf

2023-05-24 15:10 Marek Sobota Dzień dobry, W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-24 09:16 Marek Sobota Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia 18 428 499,10 zł. brutto.
2023-05-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia 14 982 519,60 PLN netto.
2023-05-10 14:31 Marek Sobota W załączeniu wyjaśnienia i zmiany do SWZ.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2023-05-09 10:33 Marek Sobota Witam
W załączeniu JEDZ w formacie xml

Zał.2 JEDZ XML.xml

2023-05-08 13:25 Marek Sobota Zał 2. JEDZ xml

Zał.2 - JEDZ xml.xml

2023-05-08 13:24 Marek Sobota Zał nr 6.- wzór umowy tekst ujednolicony

Zał.6 -wzór umowy. T [...].doc

2023-05-08 13:21 Marek Sobota SWZ -modyfikacja

SWZ-modyfikacja.pdf

2023-05-08 13:20 Marek Sobota Ogłoszenie o modyfikacji

2023-OJS089-270818-p [...].pdf

2023-05-08 13:13 Marek Sobota W załączeniu wyjaśnienia i zmiany do SWZ

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1087