Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.ZO.04.2023 Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 13-04-2023 11:24:00
Placing offers : 24-04-2023 09:00:00
Offers opening : 24-04-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.41 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 406.39 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załacznik nr 5 - SzczegolowyOpisPrzedmiotuZamowienia.pdf pdf 991.27 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 139.5 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2- oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 79.5 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 75 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4a - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 139 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4b - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 119 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4c- Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 139 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4d - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 119 2023-04-13 11:24:00 Proceeding
Zmiana zapisów SWZ (1).pdf pdf 178.5 2023-04-14 13:25:07 Public message
Modyfikacja zapisów SWZ (2).pdf pdf 191.71 2023-04-18 11:42:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.51 2023-04-18 11:42:18 Public message
Wyjaśnienia SWZ 1.pdf pdf 137.4 2023-04-18 11:42:18 Public message
zmieniony Załącznik nr 4a - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 141 2023-04-18 11:42:18 Public message
zmieniony Załącznik nr 4b - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 120 2023-04-18 11:42:18 Public message
zmieniony Załącznik nr 4c- Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 140 2023-04-18 11:42:18 Public message
zmieniony Załącznik nr 4d - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 120.5 2023-04-18 11:42:18 Public message
Wyjaśnienia SWZ 2.pdf pdf 144.96 2023-04-20 12:05:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.25 2023-04-24 10:40:05 Public message
unieważnienie postępowania w części II.pdf pdf 129.07 2023-05-02 12:15:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część 1,3 i 4.pdf pdf 146.33 2023-05-02 12:16:37 Public message

Announcements

2023-05-02 12:16 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I, III, IV

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-02 12:15 Marzena Święcicka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-24 10:40 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-24 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 200.000,00 zł w tym:
1) część 1 - 59.000,00 zł
2) część 2 - 19.000,00 zł
3) część 3 - 59.000,00 zł
4) część 4 - 63.000,00 zł
2023-04-20 12:05 Marzena Święcicka Wyjaśnienia teści SWZ (2)

Wyjaśnienia SWZ 2.pd [...].pdf

2023-04-18 11:42 Marzena Święcicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.

Modyfikacja zapisów [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia SWZ 1.pd [...].pdf

zmieniony Załącznik [...].doc

zmieniony Załącznik [...].doc

zmieniony Załącznik [...].doc

zmieniony Załącznik [...].doc

2023-04-14 13:25 Marzena Święcicka Modyfikacja treści SWZ (1)

Zmiana zapisów SWZ ( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711