Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 „Usługi organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” UDA - RPPD.03.03.01-20-0261/19 – Cz. I-IV”

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 12-04-2023 22:19:00
Placing offers : 26-04-2023 09:00:00
Offers opening : 26-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - TIP.pdf pdf 935.03 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przemiotu zamówienia.pdf pdf 522.84 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 260.12 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 86.26 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 80.98 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 692.8 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 77.21 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 535.44 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 76.79 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wykaz osób - doświadczenie osób wyznaczonych.docx docx 84.78 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr2a doSWZ-formularz ofertowy(dot. części II, III).docx docx 96.19 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Załącznik nr2b doSWZ-formularz ofertowy (dot. części I, IV).docx docx 96.15 2023-04-12 22:19:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III.pdf pdf 529.63 2023-06-26 15:09:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV.pdf pdf 531.71 2023-06-26 15:23:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.pdf pdf 765.47 2023-07-03 11:22:36 Public message
08db3eaf-19d3-c586-6d3f-8000126fedc9.pdf pdf 40.09 2023-04-16 21:28:51 Public message
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 432.16 2023-04-16 21:28:51 Public message
SWZ - TIP - modyfikacja z dnia 16.04.2023.pdf pdf 936.35 2023-04-16 21:28:51 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przemiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 16.04.2023.pdf pdf 524.67 2023-04-16 21:28:51 Public message
Załącznik nr2a doSWZ-formularz ofertowy(dot. części II, III).docx docx 96.31 2023-04-16 21:28:51 Public message
Załącznik nr2b doSWZ-formularz ofertowy (dot. części I, IV).docx docx 96.17 2023-04-16 21:28:51 Public message
pytania z dnia 18.04.2023.pdf pdf 638.21 2023-04-21 16:37:18 Public message
08db4273-43e5-611b-bfcb-c30010abc489.pdf pdf 41.3 2023-04-21 16:39:13 Public message
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 507.04 2023-04-21 16:39:13 Public message
SWZ - TIP.pdf pdf 937.07 2023-04-21 16:39:13 Public message
Załącznik nr2a doSWZ-formularz ofertowy(dot. części II, III).docx docx 96.21 2023-04-21 16:39:13 Public message
Załącznik nr2b doSWZ-formularz ofertowy (dot. części I, IV).docx docx 96.18 2023-04-21 16:39:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #753209(1).pdf pdf 186.43 2023-04-26 10:40:00 Public message
unieważnienie postępowania cz. II.pdf pdf 439.66 2023-05-18 10:45:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert Sprostowanie z dnia 18.05.2023- Postępowanie .pdf pdf 221.61 2023-05-18 12:12:19 Public message

Announcements

2023-07-03 11:22 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 - cz. I

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-26 15:23 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 - cz. IV

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-26 15:09 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 - cz. III

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-18 12:12 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informacje z otwarcia ofert 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 - Sprostowanie z dnia 18.05.2023r. W poprzednim komunikacie zostały ucięte godziny z doświadczeniem trenera.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 10:45 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 - cz. II

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-26 10:40 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informacje z wyboru najkorzystniejszej oferty 06/KUR/TIP/RPOWP/2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć za zamówienie kwotę:
- I część zamówienia: 15280,00 zł
- II część zamówienia: 1265,00 zł
- III część zamówienia: 1265,00 zł
- IV część zamówienia: 2530,00 zł
2023-04-21 16:39 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowaną Specyfikacje Warunków Zamówienia z komunikatem oraz zmodyfikowanym formularzem ofertowym - Załącznik nr 2 do SWZ.

08db4273-43e5-611b-b [...].pdf

komunikat dotyczący [...].pdf

SWZ - TIP.pdf

Załącznik nr2a doSWZ [...].docx

Załącznik nr2b doSWZ [...].docx

2023-04-21 16:37 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu.

pytania z dnia 18.04 [...].pdf

2023-04-16 21:28 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowane SWZ (dotyczących terminów składania ofert, otwarcia i związania ofertą), Załączniki nr 2 - Formularz ofertowy (termin związania ofertą), Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dodanie dodatkowych kodów cpv). Zmiany w dokumentach zostały zaznaczone na żółto. Dokumenty po modyfikacji są dostępne na platformie prowadzonego postępowania. \
z poważaniem Karolina Matyszewska-Marczukiewicz
Specjalista ds. zamówień

08db3eaf-19d3-c586-6 [...].pdf

komunikat dotyczący [...].pdf

SWZ - TIP - modyfika [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr2a doSWZ [...].docx

Załącznik nr2b doSWZ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 936