Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/D-10/0010/PN/2023/U Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Deadlines:
Published : 12-04-2023 15:38:00
Placing offers : 24-04-2023 11:00:00
Offers opening : 24-04-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 748.29 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc doc 67 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf pdf 368.1 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.83 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.67 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.94 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 337.72 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług.doc doc 42 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług.pdf pdf 344.1 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.43 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz urządzeń.doc doc 38.5 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz urządzeń.pdf pdf 338.27 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób.doc doc 42.5 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób.pdf pdf 338.76 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.7 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 337.75 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.18 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 337.46 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.32 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 335.87 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 320.79 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 265.67 2023-04-12 15:38:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ 14.04.2023r..pdf pdf 239.19 2023-04-14 13:36:44 Public message
Wyjaśnieie i zmiana SWZ 18.04.2023r..pdf pdf 345.85 2023-04-18 11:56:01 Public message
Wyjasnienie treści SWZ 19.04.2023r..pdf pdf 245.48 2023-04-19 13:30:23 Public message
Informacja z otwarcia 24.04.2023r..pdf pdf 388.61 2023-04-24 12:47:58 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 359.23 2023-05-11 10:19:25 Public message

Announcements

2023-05-11 10:19 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem,
Katarzyna Bagińska

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-24 12:47 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo, W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Z poważaniem Katarzyna Bagińska

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-24 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 615 000 zł.
2023-04-19 13:30 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo, W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ. Z poważaniem Katarzyna Bagińska

Wyjasnienie treści S [...].pdf

2023-04-18 11:56 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo, W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ. Z poważaniem Katarzyna Bagińska

Wyjaśnieie i zmiana [...].pdf

2023-04-14 13:36 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.

Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613