Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-848/23/50/AG Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych

Deadlines:
Published : 19-04-2023 15:07:00
Placing offers : 28-04-2023 10:00:00
Offers opening : 28-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.65 2023-04-19 15:07:00 Proceeding
SWZ WZP-848.23.50.AG.doc doc 377.5 2023-04-19 15:07:00 Proceeding
SWZ WZP-848.23.50.AG.pdf pdf 750.76 2023-04-19 15:07:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 225.5 2023-04-19 15:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.docx docx 63.92 2023-04-25 15:52:34 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.pdf pdf 207.5 2023-04-25 15:52:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 64 2023-04-28 11:07:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 94.37 2023-04-28 11:07:17 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 1.pdf pdf 97.82 2023-05-15 11:12:03 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 2.pdf pdf 98.08 2023-05-15 11:12:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 85.91 2023-05-30 11:59:39 Public message

Announcements

2023-05-30 11:59 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-15 11:12 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania nr 1 i nr 2.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-28 11:07 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-28 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 742.723,20 PLN brutto, w podziale na zadania:
1) Zadanie nr 1 - 445.633,92 PLN brutto,
2) Zadanie nr 2 - 297.089,28 PLN brutto.
2023-04-25 15:52 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531