Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.56.1.2023.JD Zakup i dostawa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym na potrzeby Szpitala przy Zakładzie Karnym w Czarnem

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 12-04-2023 09:54:00
Placing offers : 17-04-2023 09:00:00
Offers opening : 17-04-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Wzorem umowy.

Oferta musi zawierać :

1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1;

2) karty katalogowe, dokumenty potwierdzające dane techniczne oraz parametry wózka inwalidzkiego


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 059 833 0731  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_1_Formularz ofertowy_wózek.odt odt 33.07 2023-04-12 09:54:00 Proceeding
Zal_0_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 59.22 2023-04-12 09:54:00 Proceeding
Zal_2_Wzór umowy dostawa wózka inwalidzkiego_zatwierdzony przez DP.pdf pdf 79.25 2023-04-12 09:54:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_wózek.odt odt 33.07 2023-04-12 09:54:00 Criterion

Announcements

2023-04-24 14:03 Jacek Drążkowski Zakład Karny w Czarnem informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez Ronomed Sp. z o.o. Sp. k, ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław, wartość oferty brutto: 10 000,01 pln.
2023-04-17 09:00 Buyer message 15000,00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Zakład Karny w Czarnem
Pomorska 1
77-330, Czarne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zal_1_Formularz ofer [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, rozładunku po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wzór umowy - Zapoznałem się z treścią umowy i akceptuję wszystkie zawarte w niej warunki. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wymagana karta produktu - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową lub inny dokument producenta określający dane techniczne oraz parametry wózka Attachment required (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"  (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 251