Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.27.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części - AZP.25.1.27.2023

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 12-04-2023 09:04:00
Placing offers : 09-05-2023 09:00:00
Offers opening : 09-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS072-219790-pl.pdf pdf 181.9 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 156.38 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 87.75 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2-6 do SWZ_Część1-7.zip zip 593.09 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-04-12 09:04:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty_cz. 1-5 i 7, unieważnieniu cz. 6_www.docx docx 72.77 2023-06-27 10:24:27 Public message
Informacja o ponownym wyborze oferty na część 5.docx docx 64.59 2023-07-31 13:14:07 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_26.04.2023.doc doc 132 2023-04-26 09:20:07 Public message
Część 1 - Suszarka laboratoryjna- modyfikacje.docx docx 93.02 2023-04-26 09:20:07 Public message
Część 2 - Cieplarka- modyfikacje.docx docx 89.97 2023-04-26 09:20:07 Public message
Część 3 - Dewary- modyfikacja.docx docx 90.3 2023-04-26 09:20:07 Public message
Część 6 - zmywarka laboratoryjna- modyfikacja.docx docx 92.91 2023-04-26 09:20:07 Public message
Część 7 - sterylizator parowy- autoklaw- modyfikacja.docx docx 89.72 2023-04-26 09:20:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 65.21 2023-05-09 10:09:20 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1-4i7 2023-OJS151-482027-pl-1.pdf pdf 190.82 2023-08-08 09:19:41 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS173-539559-pl.pdf pdf 105.25 2023-09-08 09:45:11 Public message

Announcements

2023-09-08 09:45 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-08 09:19 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. 1-4 i 7

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-31 13:14 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o ponownym wyborze na część 5

Informacja o ponowny [...].docx

2023-06-27 10:24 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty_cz. 1-5 i 7, unieważnieniu cz. 6

Informacja o wyborze [...].docx

2023-05-09 10:09 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-05-09 09:00 Buyer message Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zamówienia w wysokości 191.747,07 zł brutto, w tym:
Część nr 1 - Suszarka laboratoryjna/ strylizator 2 szt. i Sterylizator na suche powietrze 1 szt. - 28.000,00 zł
Część nr 2 - Cieplarka 1 szt. - 8.100,00 zł
Część nr 3 - Urządzenie do przechowywania próbek biologicznych w oparach ciekłego azotu 2 szt. - 50.000,00 zł
Część nr 4 - pH- metr 2 szt. - 13.000,00 zł
Część nr 5 - Wagi laboratoryjne 1 zestaw - 17.000,00 zł
Część nr 6 - Zmywarka laboratoryjna 1 szt. - 35.000,00 zł
Część nr 7 - Laboratoryjny autoklaw 1 szt. - 40.647,07 zł
2023-04-26 09:20 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_26.04.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Część 1 - Suszarka l [...].docx

Część 2 - Cieplarka- [...].docx

Część 3 - Dewary- mo [...].docx

Część 6 - zmywarka l [...].docx

Część 7 - sterylizat [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1263