Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KI.271.3.2023 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol”

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 07-04-2023 08:45:00
Placing offers : 15-05-2023 10:00:00
Offers opening : 15-05-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Fredropol OZE Zał. Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy-wykonawcy wspólnie wykluczenie z art. 5k rozporządzenia 833-2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy ukr.docx docx 68.98 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 5a do SWZ - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby wykluczenie z art. 5k rozporządzenia 833-2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy ukr.docx docx 67.49 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE SWZ - 2 części - 03.04.2023 r.doc doc 545 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych Fredropol.pdf pdf 893.79 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji powietrznych pomp ciepła do CWU FREDROPOL.pdf pdf 590.48 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 2.1 do SWZ - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne).docx docx 140.61 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 2.2 do SWZ - Projekt umowy – dla części 2 zamówienia (pompy ciepła).docx docx 137.4 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc doc 240.5 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 4 do SWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).pdf pdf 81.79 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 4a do SWZ - JEDZ w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.xml xml 133.41 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 81 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.doc doc 90 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapi.doc doc 81.5 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 9 do SWZ - Wzór oświadczenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 8.1 i 8.2 SWZ.doc doc 89 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 10 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi.docx docx 74.03 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
2023-OJS070-209556-pl.pdf pdf 191.02 2023-04-07 08:45:00 Proceeding
2023-04-19 - Fredropol OZE - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przed...i TZO.docx docx 113.57 2023-04-19 09:23:49 Proceeding
2023-OJS077-232313-pl.pdf pdf 99.03 2023-04-19 09:23:49 Proceeding
2023-05-02 - Fredropol OZE - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przed...i TZO.docx docx 96.05 2023-05-02 09:01:20 Proceeding
2023-OJS085-260571-pl.pdf pdf 66.06 2023-05-02 09:01:20 Proceeding
Fredropol OZE Zał. Nr 10 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwie....2023.docx docx 73.87 2023-05-02 09:01:20 Proceeding
2023-07-10 - cz. 1 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 2097.8 2023-07-10 08:59:53 Public message
2023-07-10 - cz. 2 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 636.61 2023-07-10 08:59:53 Public message
2023-04-19 - Fredropol OZE - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przed...i TZO.docx docx 113.57 2023-04-19 09:29:37 Public message
2023-OJS077-232313-pl.pdf pdf 99.03 2023-04-19 09:29:37 Public message
Fredropol OZE Zał. Nr 10 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwie....2023.docx docx 73.87 2023-05-02 09:14:46 Public message
2023-05-02 - Fredropol OZE - Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ, przed...i TZO.docx docx 96.05 2023-05-02 09:14:46 Public message
2023-OJS085-260571-pl.pdf pdf 66.06 2023-05-02 09:14:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #751254.pdf pdf 59.25 2023-05-15 13:07:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert wraz z ofertą złożoną po terminie - Postępowanie #751254.pdf pdf 76.48 2023-05-15 14:50:41 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS156-498752-pl.pdf pdf 106.25 2023-08-16 11:36:28 Public message

Announcements

2023-08-16 11:36 Sebastian Kątek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-10 08:59 Sebastian Kątek opol.pl
Data wysłania wiadomości: 2023-07-10 08:50:43
Data odczytania wiadomości:Nie odczytano
Status wiadomości e-mail: Oczekiwanie na pobranie statusu
Fredropol, dnia 10.07.2023 r.
Numer referencyjny: KI.271.3.2023

- do wszystkich Wykonawców w cz. 1 i 2 -


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp)
pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła
na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol”.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w zakresie części 1 i 2 zamówienia

2023-07-10 - cz. 1 - [...].pdf

2023-07-10 - cz. 2 - [...].pdf

2023-05-15 14:50 Sebastian Kątek Informacja o treści złożonych ofert wraz z ofertą złożoną po terminie składania ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-15 13:07 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-15 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę:

4.027.538,46 zł brutto.
2023-05-02 09:14 Sebastian Kątek Fredropol, dnia 02.05.2023 r.
Numer referencyjny: KI.271.3.2023

- do wszystkich Wykonawców -


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol”.

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, przekazuje treść zapytania z dnia 24.04.2023 r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią w załączeniu.

Fredropol OZE Zał. N [...].docx

2023-05-02 - Fredrop [...].docx

2023-OJS085-260571-p [...].pdf

2023-04-19 09:29 Sebastian Kątek A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

2023-04-19 - Fredrop [...].docx

2023-OJS077-232313-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1838