Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.12.2023 Dostawa i wdrożenie systemu eSesja na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 05-04-2023 19:06:00
Placing offers : 17-04-2023 10:00:00
Offers opening : 17-04-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.92 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf pdf 880.32 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 86 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz specyfikacji technicznej.doc doc 281.5 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40.5 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 33 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4a - Oświadczenie Podwykonawcy o aktualności informacji (1).doc doc 33 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.doc doc 93 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 253.88 2023-04-05 19:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.28 2023-06-16 14:13:39 Public message
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 320.89 2023-04-12 15:00:09 Public message
Informacja o kwocie, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realizację zamówienia.BES.pdf pdf 256.55 2023-04-17 09:43:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 264.68 2023-04-17 12:31:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.BES.pdf pdf 361.34 2023-06-02 13:55:20 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 59.55 2023-11-08 09:55:58 Public message

Announcements

2023-11-08 09:55 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-06-16 14:13 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-02 13:55 Katarzyna Sztukowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-17 12:31 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-17 09:43 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2023-04-12 15:00 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573