Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCS.RI.3301.3.2023 Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie

Michał Piotrowski
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie
Deadlines:
Published : 06-04-2023 19:07:00
Placing offers : 26-04-2023 09:00:00
Offers opening : 26-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - MCS.RI.3301.3.2023.pdf pdf 368.89 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy-1.pdf pdf 324.13 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy .docx docx 29.99 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzory oświadczeń i wykazów.zip zip 156.86 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - dokumentacja technicza.zip zip 7516.22 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 117.99 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
załącznik nr 6 - Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części.pdf pdf 68.65 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu MCS.RI.3301.3.2023.pdf pdf 183.69 2023-04-06 19:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 36.62 2023-04-18 16:37:39 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 140.06 2023-04-18 16:40:07 Public message
Pytania i odp. do SWZ.pdf pdf 125.38 2023-04-18 16:45:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 64.2 2023-04-26 11:49:36 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 71.83 2023-05-16 10:40:47 Public message

Announcements

2023-05-16 10:40 Michał Piotrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-04-26 11:49 Michał Piotrowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 051 150,18 zł brutto.
2023-04-18 16:45 Michał Piotrowski Pytania, które wpłynęły do zamawiającego oraz udzielone odpowiedzi.

Pytania i odp. do SW [...].pdf

2023-04-18 16:40 Michał Piotrowski Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ.

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2023-04-18 16:37 Michał Piotrowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1206