Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.23.2023 Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych

Deadlines:
Published : 04-04-2023 10:26:00
Placing offers : 08-05-2023 09:00:00
Offers opening : 08-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ AZP.25.1.23.2023.docx docx 125.01 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy(5).docx docx 36.49 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - OPZ - formularz ceonowy.xlsx xlsx 13.29 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ(1).doc doc 170 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.1 2023-04-04 10:26:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 89.42 2023-06-12 09:12:26 Public message
unieważnienie postępowania.docx docx 17.15 2023-05-19 10:55:53 Public message

Announcements

2023-06-12 09:12 Agata Rekuć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-19 10:55 Agata Rekuć informacja o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].docx

2023-05-08 09:00 Buyer message Środki finansowe w kwocie: 856 500,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651