Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.25.2023 Dostawa aparatury wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na dwie części: Część nr 1 Robot pipetujący do przygotowywania bibliotek NGS. Część nr 2 Wysokoprzepustowy sekwanator.

Deadlines:
Published : 03-04-2023 09:17:00
Placing offers : 05-05-2023 09:00:00
Offers opening : 05-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki od 2 do 6 cz_2.docx docx 90.47 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 2023-OJS066-196756-pl-ts.pdf pdf 149.25 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
Protokół odbioru_Wzór.docx docx 58.14 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
SWZ AZP.25.1.25.2023.docx docx 152.61 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 78.84 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
załączniki od 2 do 6 cz_1.docx docx 91.28 2023-04-03 09:17:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS107-335392-pl.pdf pdf 127.74 2023-06-06 09:03:25 Public message
wyjasnienia tresci SWZ.doc doc 107 2023-04-26 07:32:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP. 25.1.25.2023.docx docx 83.94 2023-05-05 09:33:14 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AZP.25.1.25.2023.docx docx 86.22 2023-05-16 13:20:49 Public message

Announcements

2023-06-06 09:03 Kamila Kartaszow Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-16 13:20 Kamila Kartaszow informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-05-05 09:33 Kamila Kartaszow Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-05-05 09:00 Buyer message Część nr 1 Robot pipetujący do przygotowywania bibliotek NGS. 1 kpl. 837 471,33 PLN
Część nr 2 Wysokoprzepustowy sekwanator. 1 kpl. 7 594 971,96 PLN
2023-04-26 07:32 Kamila Kartaszow wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia tresci S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 625