Proceeding: WD/W/230317/1 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w m. Syrynia – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część G: powiat wodzisławski DW 937, DW 930, DW 932, DW 933, DW 936 umowa nr WD/PN/210505/1/7 z dnia 08.10.2021 r.”.

Deadlines:
Published : 31-03-2023 14:51:00
Placing offers: 05-04-2023 13:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że niniejsze postępowanie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w m. Syrynia – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania :

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część G: powiat wodzisławski DW 937, DW 930, DW 932, DW 933, DW 936 umowa nr WD/PN/210505/1/7 z dnia 08.10.2021 r.”,

prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 p. 1 w związku z art. 214 ust. 1 p. 7) ustawy PZP Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.

FBSERWIS S.A.

UL. SIEDMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

W postępowaniu nie składa się ofert.

Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową), jednak postępowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ww. FIRMY.

Ze względu na powyższe Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

 

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów i oświadczeń do negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 57.25 2023-03-31 14:51:00 Proceeding
ogloszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 54.29 2023-07-24 08:51:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.63 2023-05-05 10:57:46 Public message

Announcements

2023-07-24 08:51 Przetargi ZDW Katowice OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-05 10:57 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 365