Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŻ.271.8.2023 „Dostawa drutu do prasy belującej o grubości 3,5mm w kręgach w ilości 40 Mg do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie , Słajsino 30, 72-209 Słajsino, Gmina Nowogard”.

Marlena Smolarek
Celowy Związek Gmin R-XXI
Deadlines:
Published : 31-03-2023 12:32:00
Placing offers : 12-04-2023 08:00:00
Offers opening : 12-04-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.73 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1090.75 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
zal nr 1 formularz oferty.docx docx 24.41 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
zal nr 2 podstawy wykluczenia.docx docx 24.34 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
Zalacznik Nr 3 - Spelnienie warunkow.docx docx 16.36 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 395.84 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - przynaleznosc do grupy kapitalowej.docx docx 17.45 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 - Wykaz dostaw.doc doc 54.5 2023-03-31 12:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.88 2023-04-12 13:31:40 Public message
Informacja o wynikach.pdf pdf 409.11 2023-04-25 07:38:33 Public message

Announcements

2023-04-25 07:38 Marlena Smolarek Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-04-12 13:31 Marlena Smolarek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 295 200zł gross
2023-04-04 11:45 Marlena Smolarek Zamawiający usuwa załącznik nr 6 dotyczący VAT.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480