Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00159675/01 Dostawa podestów drewnianych w ramach realizacji zadania "Biecki Jarmark Kultury"

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 31-03-2023 12:09:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal-nr-1-SWZ.pdf pdf 889.06 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - podesty.pdf pdf 137.85 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
SWZ- podesty.pdf pdf 780.57 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 57.79 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty.doc doc 80.5 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
zal-nr-4-SWZ-istotne postanowienia umowy.pdf pdf 85.47 2023-03-31 12:09:00 Proceeding
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 86.81 2023-04-12 12:43:05 Public message
unieważanienie postępowania.pdf pdf 259.18 2023-05-05 12:48:21 Public message

Announcements

2023-05-05 12:48 Magdalena Lenard Informacja o unieważnieniu postępowania

unieważanienie postę [...].pdf

2023-04-12 12:43 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2023-04-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 160.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418