Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-766/23/46/Ł Dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów Panasonic

Deadlines:
Published : 04-04-2023 15:22:00
Placing offers : 14-04-2023 11:00:00
Offers opening : 14-04-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówienu.pdf pdf 135.38 2023-04-04 15:22:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 106.94 2023-04-04 15:22:00 Proceeding
sprostowanie postanowień swz.docx docx 79.44 2023-04-05 15:09:24 Public message
sprostowanie postanowien swz.pdf pdf 55.66 2023-04-05 15:09:24 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 62.18 2023-04-14 14:59:17 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 50.46 2023-04-17 09:26:49 Public message

Announcements

2023-04-17 09:26 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-14 14:59 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-947/766/23
Warszawa, 14 kwietnia 2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w celu udzielenia zamówienia publicznego, na dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów Panasonic, nr ref.: WZP-766/23/46/Ł.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie:
Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 1 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”
Podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.04.2023 roku do godziny 11:00 nie złożono żadnej oferty.

Wyk.: J. Skiba
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-14 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, wynosi 450 000,00 PLN brutto.
2023-04-05 15:09 Jarosław Skiba Sprostowanie treści SWZ

sprostowanie postano [...].docx

sprostowanie postano [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 275