Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-07/23 Dostawa defibrylatora z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"

Deadlines:
Published : 29-03-2023 12:49:00
Placing offers : 06-04-2023 08:00:00
Offers opening : 06-04-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.96 2023-03-29 12:49:00 Proceeding
SWZ defibrylator_NA STRONĘ.docx docx 168.09 2023-03-29 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 166.5 2023-03-29 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Ankieta o zgodności kontrahenta z RODO.docx docx 113.28 2023-03-29 12:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania ZP-07-23.doc doc 58 2023-04-04 10:41:30 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_po odpowiedziach.doc doc 168 2023-04-04 10:41:30 Public message
Zestawienie złożonych ofert 07-23.doc doc 34 2023-04-06 09:23:29 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-07-23.pdf pdf 333.16 2023-04-19 12:20:21 Public message

Announcements

2023-04-19 12:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP-07/23.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-06 09:23 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert do postępowania ZP-07/23.

Zestawienie złożonyc [...].doc

2023-04-06 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył kwotę 52 760,14 zł netto, tj. 56 980,95 zł brutto.
2023-04-04 10:41 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowanym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

odpowiedzi na pytani [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611