Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00153165 Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na swietlicę wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1A

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 28-03-2023 09:49:00
Placing offers : 12-04-2023 09:00:00
Offers opening : 12-04-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
28.03.2023-SWZ-świetlica.pdf pdf 417.47 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.zip zip 18694.04 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.54 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
pozwolenie na budowę.pdf pdf 370.53 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
Przebudowa budynku usługowego w Jaryszowie. Rewizja nr 1 - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 753.75 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
SWZ_PPU_świetlica.docx docx 74.25 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
załączniki.zip zip 197.53 2023-03-28 09:49:00 Proceeding
odpowiedź na pytania-04.04.2023.docx docx 19.57 2023-04-04 11:55:12 Public message
Przebudowa budynku usługowego w Jaryszowie na świetlicę rev01 PRZEDMIAR ROBÓT.ath ath 143.71 2023-04-04 11:55:12 Public message
12-11.04.2023-odpowiedź na pytania-11.04.2023.docx docx 19.48 2023-04-11 08:03:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 128.16 2023-04-12 11:26:37 Public message
informacja o wyborze oferty-ust. 2.pdf pdf 176.78 2023-04-25 10:17:16 Public message

Announcements

2023-04-25 10:17 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-12 11:26 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250 000,00zł.
2023-04-11 08:03 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

12-11.04.2023-odpowi [...].docx

2023-04-04 11:55 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytania [...].docx

Przebudowa budynku u [...].ath

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1175