Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/SMED/DCZP/2023/P 11/SMED/DCZP/2023/P - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych ,,DCZP” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 24-03-2023 13:09:00
Placing offers : 07-04-2023 09:00:00
Offers opening : 07-04-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ dostawa sprzętu medycznego POPRAWIONE.pdf pdf 1571.7 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 11_SMED.doc doc 73.5 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy 11_SMED_DCZP_2023_P.xlsx xlsx 62.83 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia 11_SMED.doc doc 48.5 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy 11_SMED.pdf pdf 1131.96 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa 11_SMED.doc doc 39.5 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów 11_SMED.doc doc 38 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie Rosja_Ukraina 11_SMED.docx docx 18.18 2023-03-24 13:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 234.83 2023-04-04 08:43:48 Public message
SWZ do Wyjasnienia nr 1.pdf pdf 1572.24 2023-04-04 08:43:48 Public message
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1112.21 2023-04-04 08:43:48 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy do Wyjaśnienia nr 1.xlsx xlsx 62.93 2023-04-04 08:43:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert 11_SMED_DCZP_2023_P.pdf pdf 1098.35 2023-04-07 10:07:31 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1465.3 2023-04-13 14:19:41 Public message

Announcements

2023-04-13 14:19 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2023-04-07 10:07 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 196.802,80 zł netto
2023-04-04 08:43 Iga Dąbrowska Wyjaśnienie nr 1 wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ do Wyjasnienia n [...].pdf

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570