Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/8/2023 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkolnego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców dz. nr 1/238 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/8/2023

Deadlines:
Published : 24-03-2023 10:52:00
Placing offers : 06-04-2023 13:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:10:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu neograniczonego dla zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkolnego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców dz. nr 1/238 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 06.04.2023 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkolnego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców dz. nr 1/238 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 386.78 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 49 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 384.27 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ – PFU.doc doc 112.5 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 40 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 19.03 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 31 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 21.27 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 21.88 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Zgody własnościowe.zip zip 1489.08 2023-03-24 10:52:00 Proceeding
Załącznik graficzny do PFU.pdf pdf 1026.38 2023-03-24 10:52:41 Proceeding
2023-03-30 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 193.83 2023-03-30 13:39:05 Public message
2023-04-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 123.23 2023-04-07 13:21:32 Public message

Announcements

2023-04-07 13:21 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

2023-04-07 Zawiadomi [...].pdf

2023-03-30 13:39 Izabela Smejlis W dniu 29.03.2023 r. do postępowania wpłynęło zapytanie. treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2023-03-30 Pytania i [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkolnego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców dz. nr 1/238 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacje na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób wraz z uprawnieniami Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 5 do SWZ Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480