Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 060-177949 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. [znak sprawy ZP.271.2.2023]

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 24-03-2023 09:57:00
Placing offers : 21-04-2023 12:00:00
Offers opening : 21-04-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kwidzynska_GZ_SWZ.docx docx 135.53 2023-03-24 09:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.03 2023-03-24 09:57:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 448.04 2023-03-24 09:57:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 165.73 2023-07-17 11:18:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 767.96 2023-04-21 12:55:22 Public message
zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 463.3 2023-05-10 13:38:23 Public message

Announcements

2023-07-17 11:18 Katarzyna Foryś Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-10 13:38 Katarzyna Foryś Zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-04-21 12:55 Katarzyna Foryś Informacja o ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-21 12:00 Buyer message Zamawiający na realizacje przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 080 821 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 666