Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DUL.2374.1.2023 Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy-Zdrój im. bł. Karoliny Kózkówny z podziałem na dziewięć części

Deadlines:
Published : 23-03-2023 22:47:00
Placing offers : 04-04-2023 14:00:00
Offers opening : 04-04-2023 14:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ oraz Załączniki.zip zip 1131.74 2023-03-24 09:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 27.03.2023.pdf pdf 206.58 2023-03-27 23:38:05 Public message
ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SWZ_29_03_2023.zip zip 578.52 2023-03-29 20:56:32 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 202.21 2023-04-04 20:57:50 Public message
zawiadomienie o wyborze_07.04.2023_signed.pdf pdf 754.91 2023-04-07 21:51:19 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 14.69 2023-04-04 14:00:00 Public message

Announcements

2023-04-07 21:51 Anna Gotzek-Bałdowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-04 20:57 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający udostępnia informację z Otwarcia Ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-04-04 14:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].docx

2023-03-29 20:56 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o ZMIANIE SWZ oraz TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI I ZMIANA [...].zip

2023-03-27 23:38 Anna Gotzek-Bałdowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 27.03.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751