Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.23.23 Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy.

Deadlines:
Published : 23-03-2023 21:14:00
Placing offers : 06-04-2023 13:00:00
Offers opening : 06-04-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 270.45 2023-03-23 21:14:00 Proceeding
DG.340.23.23 rozdz. 1 SWZ załączniki 1-6 do IDW.doc doc 201.5 2023-03-23 21:14:00 Proceeding
DG.340.23.23 rozdz. 2 SWZ projekt umowy język polski ogólny.pdf pdf 309.2 2023-03-23 21:14:00 Proceeding
DG.340.23.23 rozdz. 3 SWZ formularz oferty język polski ogólny.doc doc 159 2023-03-23 21:14:00 Proceeding
DG.340.23.23 SWZ język polski ogólny.pdf pdf 556.11 2023-03-23 22:31:22 Proceeding
DA.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ nr 3.pdf pdf 530.97 2023-04-01 12:47:39 Public message
DG.340.23.23 Sprostowanie.pdf pdf 503.62 2023-03-27 17:01:07 Public message
DG.340.23.23 wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 402.43 2023-03-28 17:33:11 Public message
DA.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ nr 2.pdf pdf 674.67 2023-03-31 17:14:41 Public message
DG.340.23.23 Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.pdf pdf 330.89 2023-04-06 21:22:09 Public message
DG.340.23.23 Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 573 2023-04-15 09:03:25 Public message

Announcements

2023-04-15 09:03 Paweł Jankowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DG.340.23.23 Informa [...].pdf

2023-04-06 21:22 Paweł Jankowiak Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

DG.340.23.23 Informa [...].pdf

2023-04-06 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 422 400,00 zł
2023-04-01 12:47 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje treść pytania i odpowiedzi do SWZ.

DA.340.23.23 Wyjaśni [...].pdf

2023-03-31 17:14 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi do SWZ.

DA.340.23.23 Wyjaśni [...].pdf

2023-03-28 17:33 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje treść pytania i odpowiedzi do SWZ.

DG.340.23.23 wyjaśni [...].pdf

2023-03-27 17:01 Paweł Jankowiak Zamawiający załącza Sprostowanie SWZ.

DG.340.23.23 Sprosto [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 593