Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.5.2023.RS „Budowa Remizy OSP w m. Osiecznica” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Deadlines:
Published : 24-03-2023 14:19:00
Placing offers : 13-04-2023 10:00:00
Offers opening : 13-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf pdf 140.48 2023-03-24 14:19:00 Proceeding
SWZ_.pdf rs-sig.pdf pdf 1228.99 2023-03-24 14:19:00 Proceeding
Zał_1_9.zip zip 1311.71 2023-03-24 14:19:00 Proceeding
Zał_10_15.zip zip 10744.71 2023-03-24 14:19:00 Proceeding
Informacja o zmianie w PFU (3).pdf RS-sig.pdf pdf 1076.68 2023-04-03 16:25:32 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RS-sig.pdf pdf 673.45 2023-06-12 10:43:19 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RS-sig.pdf pdf 673.45 2023-06-12 10:44:23 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf RS-sig.pdf pdf 309.21 2023-04-13 12:26:18 Public message
Zgoda_na_przedluzenie_terminu_zwiazania_oferta.docx docx 28.34 2023-05-09 13:37:33 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych-sig.pdf pdf 308.67 2023-06-01 12:36:12 Public message

Announcements

2023-06-12 10:44 Ryszard Słupski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. działając na podstawie art. 275 ust.2 ustawy, Zamawiający przeprowadził negocjacje z Wykonawcami i zaprosił ich do składania ofert dodatkowych. W dniu 01.06.2023 r. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe. Wartość złożonych ofert przekracza środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizacje tego zadania. W prowadzonym postępowaniu, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-12 10:43 Ryszard Słupski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-01 12:36 Ryszard Słupski Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-05-09 13:37 Ryszard Słupski Zgoda na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Zgoda_na_przedluzeni [...].docx

2023-04-13 12:26 Ryszard Słupski Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-04-13 10:00 Buyer message Zamawiający na realizacje zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 1.980.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 965