Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/8/23 Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)_Część I.

Deadlines:
Published : 28-03-2023 09:25:00
Placing offers : 25-04-2023 10:00:00
Offers opening : 25-04-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08_Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane..pdf pdf 111.6 2023-03-28 09:25:00 Proceeding
08_SWZ.pdf pdf 688.61 2023-03-28 09:25:00 Proceeding
08_Załaczniki do SWZ_edytowalne.docx docx 83.56 2023-03-28 09:25:00 Proceeding
08_JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ.xml xml 117.36 2023-03-28 09:25:00 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.41 2023-03-28 09:25:00 Proceeding
08_zawiadomienie_odpowiedź na pytanie..pdf pdf 300.93 2023-04-12 11:06:05 Public message
08_zawiadomienie_odpowiedź na pytanie_.pdf pdf 146.59 2023-04-12 11:06:05 Public message
08_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.58 2023-04-25 14:20:54 Public message
08_Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 73.21 2023-04-25 14:20:54 Public message
08_Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 605.58 2023-05-31 12:55:46 Public message
08_Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 168.52 2023-05-31 12:55:46 Public message

Announcements

2023-05-31 12:55 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/8/23_ Zawiadomienie o wyborze oferty

08_Zawiadomienie o w [...].pdf

08_Zawiadomienie o w [...].pdf

2023-04-25 14:20 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/8/23_ Informacja z otwarcia ofert

08_Informacja z otwa [...].pdf

08_Informacja z otwa [...].pdf

2023-04-25 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/8/23_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 1 973 430,00 zł Brutto
2023-04-12 11:06 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/08/23_Zawiadomienie_odpowiedź na pytanie.

08_zawiadomienie_odp [...].pdf

08_zawiadomienie_odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 884