Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/12/2023 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej, Jodłowej, Grabowej i Olszowej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 23-03-2023 14:27:00
Placing offers : 31-03-2023 09:00:00
Offers opening : 31-03-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej, Jodłowej, Grabowej i Olszowej
w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.96 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).docx docx 28.13 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego 13.03.2023.docx docx 38.93 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
Projekt Warszawska,Olszowa,Botaniczna.zip zip 60800.64 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
Umowa (Załącznik nr 2).doc doc 140 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
Załacznik 4 - 8.docx docx 44.04 2023-03-23 14:27:00 Proceeding
Zestawienie ofert - Jałowcowa.pdf pdf 261.56 2023-03-31 12:21:36 Public message
scan dokumentacji podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 2399.67 2023-04-17 14:08:39 Public message

Announcements

2023-04-17 14:08 Magdalena Włodarek Rozstrzygnięcie postępowania

scan dokumentacji po [...].pdf

2023-03-31 12:21 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2023-03-31 08:47 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/jkJBGhGbCX8?feature=share
2023-03-30 10:15 Anna Kędzia Dzień dobry!
W związku z pojawieniem się zapytania do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie: Czy polisa OC działalności musi wynosić co najmniej 2 000 000zł ? Czy jeśli mam polisę poniżej tej kwoty to będę odrzucony jako wykonawca?
Odpowiedź: Zgodnie z ust. 9 pkt. 9 pisma przewodniego do zapytania ofertowego, Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu zobowiązany jest do załączenia do oferty kopii opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
W przypadku, gdy treść oferty nie spełnia wymogów postępowania, Zamawiający zgodnie z §6 ust. 14 pkt. 2) odrzuca ofertę.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej, Jodłowej, Grabowej i Olszowej w Kaliszu zgodnie z projektem opracowanym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stern S. Nawrotkiewicz - maj 2011r. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 08.05.2023r. Termin wykonania do 30.06.2023r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych do 30.07.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691