Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-660/23/39/Z Dostawa niszczarek biurowych

Deadlines:
Published : 29-03-2023 14:27:00
Placing offers : 13-04-2023 10:00:00
Offers opening : 13-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-660.23.39.Z.doc doc 409.5 2023-03-29 14:27:00 Proceeding
SWZ-660.23.39.Z.pdf pdf 770.84 2023-03-29 14:27:00 Proceeding
Załącznik do edycji.doc doc 221 2023-03-29 14:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.64 2023-03-29 14:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 98.54 2023-06-29 10:54:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.3 2023-04-03 15:13:09 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmioana SWZ.doc doc 83 2023-04-03 15:13:09 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmioana SWZ.pdf pdf 386.49 2023-04-03 15:13:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 73 2023-04-13 13:38:53 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.78 2023-04-13 13:38:53 Public message
informacja o uniewaznieniu zd nr 1.pdf pdf 70.68 2023-04-28 15:08:08 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 2.pdf pdf 137.25 2023-05-22 14:34:35 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 3.pdf pdf 126.39 2023-05-22 14:34:35 Public message
informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 3.pdf pdf 138.46 2023-06-02 13:07:02 Public message

Announcements

2023-06-29 10:54 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-02 13:07 Piotr Sobieraj Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Zadanie nr 3

informacja o ponowny [...].pdf

2023-05-22 14:34 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1 i nr 2

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-28 15:08 Piotr Sobieraj Informacja o unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 1

informacja o uniewa [...].pdf

2023-04-13 13:38 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej kwotę: 609 833,75 PLN brutto, w podziale na Zadania:

1) Zadanie nr 1 - 152 028,00 PLN brutto,
2) Zadanie nr 2 - 361 865,75 PLN brutto,
3) Zadanie nr 3 - 95 940,00 PLN brutto.
2023-04-03 15:13 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ i zmiana SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774