Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-007/Rb/RZ/2023 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 2.

Przemysław Mikołajczyk
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 22-03-2023 11:24:00
Placing offers : 07-04-2023 10:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Dokumentacje projektowe, ze względu na swoją pojemność dostępna jest pod linkiem:

https://cloud.mwik.bydgoszcz.pl/s/TLBgKNqwgBtsKf9


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.1 2023-03-22 11:24:00 Proceeding
SWZ.7z 7z 1238.54 2023-03-22 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 114.5 2023-06-30 13:12:15 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 1114.21 2023-04-07 10:09:38 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 928.72 2023-04-07 13:52:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 825.54 2023-05-11 14:02:03 Public message

Announcements

2023-06-30 13:12 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-11 14:02 Przemysław Mikołajczyk Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu. Szczegółowa treść w załączniku

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-07 13:52 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-04-07 10:09 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1313