Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.5.2023 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 22-03-2023 09:53:00
Placing offers : 30-03-2023 09:00:00
Offers opening : 30-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (5) - podpisany.pdf pdf 2086.01 2023-03-22 09:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja dot.przedmiotu zamówienia (tj. robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór).zip zip 22928.43 2023-03-22 09:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.6 2023-03-22 09:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (edytowalne).doc doc 280.5 2023-03-22 09:53:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania do SWZ - podpisany.pdf pdf 724.89 2023-03-24 09:53:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert (5) - podpisany.pdf pdf 845.35 2023-03-30 10:15:36 Public message
Informacja o wyborze oferty (5) - podpisany.pdf pdf 856.34 2023-04-06 14:01:10 Public message

Announcements

2023-04-06 14:01 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-30 10:15 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-30 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 24.000,00 zł.
2023-03-24 09:53 Beata Kozikowska Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 594