Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.15.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia Parku Borowiackiego w Czersku” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 22-03-2023 09:24:00
Placing offers : 03-04-2023 09:00:00
Offers opening : 03-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja projektowa.zip zip 17113.34 2023-03-22 09:24:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 143.09 2023-03-22 09:24:00 Proceeding
SWZ.docx docx 149.61 2023-03-22 09:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1702.43 2023-03-22 09:24:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 1273.67 2023-03-22 09:24:00 Proceeding
informacja.docx docx 97.54 2023-04-04 10:09:57 Public message
informacja.pdf pdf 82.55 2023-04-04 10:09:57 Public message
wybor_oferty —platforma.docx docx 88.61 2023-04-17 07:59:26 Public message
wybor_oferty_platforma.pdf pdf 127.99 2023-04-17 07:59:26 Public message

Announcements

2023-04-17 07:59 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o wyborze oferty.

wybor_oferty —platfo [...].docx

wybor_oferty_platfor [...].pdf

2023-04-04 10:09 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2023-04-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630