Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dwóch przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 21-03-2023 10:49:00
Placing offers : 29-03-2023 11:00:00
Offers opening : 29-03-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa  2 we Wrocławiu.

2.   Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: zakres Przedmiotu zamówienia, warunki płatności zostały określone w załączonym wzorze umowy.

  1.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
  2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 518.92 2023-03-21 10:49:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 743555.pdf pdf 232.94 2023-03-29 11:42:57 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 743555.pdf pdf 24.98 2023-03-29 15:05:43 Public message

Announcements

2023-03-29 15:05 Dagmara Smolińska Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-29 11:42 Dagmara Smolińska Informacja z otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-03-28 11:48 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że otrzymał kolejne pytanie od jednego z Wykonawców o treści: "Czy punkt a) dotyczy wentylacji mechanicznej czy grawitacyjnej. Patrząc na liczbę punktów wg mnie jest to instalacja mechaniczna." Odpowiedź Zamawiającego: Wentylacja mechaniczna nie wchodzi w zakres tego postępowania. Przedmiotowe postępowanie dotyczy przeglądu kominiarskiego wentylacji grawitacyjnej.
2023-03-28 11:19 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że otrzymał kolejne pytanie od jednego z Wykonawców o treści: :Proszę o informację ile jest central wentylacyjnych podlegających pod zakres przeglądu?" Odpowiedź Zamawiającego: Centrale wentylacyjne (wentylacja mechaniczna) nie wchodzą w zakres tego postępowania. Przedmiotowe postępowanie dotyczy przeglądu kominiarskiego wentylacji grawitacyjnej w obiekcie szpitala.
2023-03-28 09:04 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie od jednego z Wykonawców o treści: "Proszę o doprecyzowanie punku a) tj co oznacza 1108 szt kanałów wentylacyjnych w 226 kominach wentylacyjnych? a) liczba kominów wentylacyjnych - 226 szt., w których łącznie znajduje się 1108 szt. kanałów wentylacyjnych"
Odpowiedź Zamawiającego: a) liczba kominów wentylacyjnych - 226 szt., w których łącznie znajduje się 1108 szt. kanałów wentylacyjnych zakończonych kratką wentylacyjną w pomieszczeniach. Z jednego komina wychodzą kanały zakończone kratkami wentylacyjnymi, np. na jeden komin mogą przypadać 2 -3 kanały wentylacyjne i kratki wentylacyjne na rożnych poziomach.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd okresowy przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu Przez 2 usługi należy rozumieć wykonanie 2 przeglądów zgodnie z warunkami określonymi w załączonym wzorze umowy. 2 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję” (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423