Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dwóch stacjonarnych miasteczek ruchu drogowego, na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy Pruszcz Gdański w ramach projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Barbara Migza-Rabiega
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 21-03-2023 08:23:00
Placing offers : 27-03-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications


Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dwóch stacjonarnych  miasteczek ruchu drogowego, na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy Pruszcz Gdański w ramach projektu pn. Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej    w Gminie Pruszcz Gdański” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch   w pełni funkcjonalnych  stacjonarnych miasteczek  ruchu drogowego wraz z ósemką dostosowanych do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w dwóch różnych lokalizacjach na terenie gminy Pruszcz Gdański.

Maksymalne wymiary miasteczka 15 x 20 m. ( +/- 10 cm)

Części składowe: przejście dla pieszych 2 szt., rondo, przejazd kolejowy, zakręty,  ścieżka oraz dodatkowo ósemka.

Miasteczko rowerowe powinno zawierać następujące elementy oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, kolor: biały tj.: Linie segregacyjne – linie pojedyncze przerywane, linie
pojedyncze ciągłe; Linie krawędziowe; Strzałki – kierunkowe, naprowadzające; Przejścia dla
pieszych – na tle czerwonym; Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów ; Znaki uzupełniające – symbole, napisy; Linie wyznaczające stanowiska postojowe;
Stanowisko postojowe zastrzeżone – koperta; Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu
prostym;

 Miasteczka powinny być wykonane z trwałej specjalistycznej dwuskładnikowej farby poliuretanowej  wysokiej jakości,  odpornej  na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. 

Znaki drogowe mobilne,

 Zestaw znaków mobilnych składający się z 32 elementów   wykonanych z tworzywa sztucznego   o wysokości 160 cm z metalową podstawą  ( 0,3 x 0,3 m) zapewniającą stabilność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych  (  A-5, A-6A, A-7, A-8, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-23, B-31, B-35, B-36, B-41, C-1, C-2, C-3, C-5, C-6, C-8, C-12, C-13, C-16, D-1, D-2, D-3, D-4A, D-5, D-6, D-6)

Sygnalizatory świetlne

zasilane akumulatorem, sterowane pilotem,  na skrzynce metalowej wraz z kółkami  w ilości :

- Sygnalizator kolejowy z rogatką 2 szt.

- sygnalizator kolejowy bez rogatki 2 szt.

- sygnalizator3/2 komorowy +strzałka  2 szt.

- sygnalizator 3  komorowy dla ruchu pieszo-kołowego 3 szt.

Dodatkowo:

Pachołki – 10 szt.

Barierka zabezpieczająca 1 szt.

Uwagi do zamówienia:

1.      Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu 5- letniej gwarancji.

2.      Teren na którym ma powstać miasteczko jest w kształcie prostokąta.

3.      Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych                                          i nieregenerowane.

4.      Wszystkie dostarczone w ramach zamówienia elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

5.       W ramach usługi należy przygotować koncepcję miasteczka ruchu drogowego na podany wymiar z uwzględnieniem powyższych  wytycznych

6.       Każde miasteczko powinno posiadać inną konfigurację

 

 

 

 

 

 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dwóch stacjonarnych miasteczek ruchu drogowego, na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy Pruszcz Gdański - 2 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 90 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 5 lat . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 196