Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.8.2023 Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania umożliwiającego przeprowadzenie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąki i Nowe Faszczyce w Gminie Błonie

Zamówienia Publiczne
Gmina Błonie
Deadlines:
Published : 20-03-2023 16:40:00
Placing offers : 05-04-2023 12:00:00
Offers opening : 05-04-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.83 2023-03-20 16:45:03 Proceeding
swz_wzp_271_8_2023.pdf pdf 590.91 2023-03-20 16:45:38 Proceeding
zal_1_swz_wzp_271_8_2023_druk_ofertowy.odt odt 19.64 2023-03-20 17:31:41 Proceeding
zal_3_swz_wzp_271_8_2023.odt odt 9.26 2023-03-20 17:36:09 Proceeding
zal_4_swz_wzp_271_8_2023_wzor_umowy.odt odt 26.19 2023-03-20 17:40:43 Proceeding
zal_2_swz_wzp_271_8_2023.odt odt 10.54 2023-03-20 17:40:46 Proceeding
zal_1a_Opis wymagan i zakres robot.pdf pdf 79.65 2023-03-20 17:42:19 Proceeding
zal_1b_Lokalizacja zadan.pdf pdf 1017.25 2023-03-20 17:43:13 Proceeding
zal_1c_Schemat osw SON-103 Laki.pdf pdf 46.97 2023-03-20 17:43:56 Proceeding
zal_1d_Schemat osw SON-42 Laki.pdf pdf 42.72 2023-03-20 17:45:02 Proceeding
zal_1e_Schemat osw SON-46 Nowe Faszczyce.pdf pdf 19.08 2023-03-20 17:45:32 Proceeding
zal_1f_Schemat osw SON-24 Nowe Faszczyce.pdf pdf 20.22 2023-03-20 17:46:00 Proceeding
info_z_otwarcia_ofert_wzp_271_8_2023.pdf pdf 320.9 2023-04-05 15:15:43 Public message
info_wyb_wzp_271_8_2023_www.pdf pdf 296.32 2023-05-17 11:50:31 Public message

Announcements

2023-05-17 11:50 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

info_wyb_wzp_271_8_2 [...].pdf

2023-04-05 15:15 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia_ofer [...].pdf

2023-04-05 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 172.600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626