Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/6a/2023 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72 kWp, pompownia ścieków sanitarnych, ul. Elektryczna w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 17-03-2023 14:22:00
Placing offers : 29-03-2023 12:00:00
Offers opening : 29-03-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72 kWp, pompownia ścieków sanitarnych, ul. Elektryczna
w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK - załącznik nr 3.docx docx 130.95 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
mapa ul. Elektryczna.pdf pdf 732.65 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 32.14 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 153 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx docx 31.89 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7.docx docx 39.78 2023-03-17 14:22:00 Proceeding
Zestawienie ofert - Elektryczna.pdf pdf 216.58 2023-03-30 09:57:58 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - Elektryczna.pdf pdf 1042.09 2023-04-06 13:00:06 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania ul. Elektryczna.pdf pdf 1073.62 2023-05-02 09:57:18 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania Elektryczna.pdf pdf 1067.14 2023-04-28 15:00:39 Public message

Announcements

2023-05-02 09:57 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-04-28 15:00 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-04-06 13:00 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-03-30 09:57 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2023-03-29 11:47 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/8UWl6NOlZ7E?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72 kWp, pompownia ścieków sanitarnych, ul. Elektryczna w Kaliszu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 14.07.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki gwarancji i rękojmi - Gwarancja na wykonane prace - 5 lat; Gwarancja na konstrukcję nośną - 10 lat; Gwarancja na inwertery - 10 lat; Gwarancja na moc <84,8% - 25 lat; Gwarancja na produkt (panele) - 15 lat. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Przeglądy gwarancyjne - Oferent zobowiązany jest na swój koszt do odbycia w czasie obowiązywania gwarancji co najmniej trzech przeglądów gwarancyjnych: - Pierwszy przegląd po roku obowiązywania gwarancji; - Drugi przegląd po upływie dwóch lat obowiązywania gwarancji; - Trzeci przegląd na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Serwis gwarancyjny - Oferent zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i rękojmi z czasem reakcji 24h, lecz wymagany czas naprawy do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia awarii. Przez czas reakcji rozumie się czas podjęcia fizycznie działań naprawczych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 551